Houderschapsbelasting Oldtimers
Losse eindjes nieuwe vrijstelling

De opwinding over de nieuwe vrijstelling wegenbelasting is inmiddels weer wat gezakt en iedereen in het klassiekerwereldje gaat nu kijken en vooral rekenen wat dit straks in 2014 voor hem persoonlijk gaat betekenen. De laatste strohalm die LPG- en dieselrijders nog hadden is hen ook uit handen geslagen: de moties van SP-er Bashir om ook deze categorieën onder de overgangsregeling van € 120 per jaar te laten vallen werd op 14 mei jl. door een meerderheid van VVD, PvdA en D66 verworpen.

De regeling per 1 januari 2014 wordt dus: vrijstelling pas bij 40 jaar.
Voor voertuigen, die nu vrijstelling hebben maar nog geen 40 jaar oud zijn, is er een overgangsregeling. Dit zijn de voertuigen met Datum Eerste Toelating (DET) in 1987 of eerder.
De overgangsregeling betekent dat je per jaar een kwarttarief MRB moet betalen met een maximum van
€ 120 met een rijverbod in de wintermaanden
(december, januari en februari).
Deze overgangsregeling geldt echter niet voor
personenauto’s  en bestelwagens op LPG of
diesel.
Maar zoals bij veel regelingen bepalen de
details pas werkelijk hoeveel jij met jouw
specifieke voertuig(en) er zelf last van hebt.
Als je alleen maar een schuur vol 40+ auto’s
hebt staan haal je je schouders op over de
nieuwe regeling, maar als je een mooie
Peugeot 604 diesel uit 1977 hebt moet je er
weer de volle mep aan wegenbelasting
gaan betalen.

Ook komen nu de vragen los. Bijvoorbeeld
over wat als leeftijd van een voertuig geldt. De
overheid rekent niet met bouwjaar of productie-
of importdatum. Bepalend is de Datum Eerste
Toelating: de datum waarop een voertuig in
Nederland of ergens in het buitenland voor
het eerst op kenteken is gezet.

De overgangsregeling met winterstop is ook
niet iedereen duidelijk; die is inderdaad ingewikkeld.
Allereerst: dit is een regeling voor de (bestel)auto’s
op benzine, vrachtwagens en motorfietsen met een
DET tot/met 1987. Een voertuig van 1988 of jonger
zal nooit dus onder de overgangsregeling vallen. Over
14 jaar - als deze vrijstellingsregeling het zolang uithoudt-  is de overgangsregeling helemaal verdwenen.

Dan de winterstop: dat is geen schorsing die zelf aangevraagd moet worden maar een rij- en parkeerverbod op de openbare weg voor de maanden december, januari en februari in Nederland. Heeft u een leuk evenement in de Ardennen in februari: geen probleem want rijden in het buitenland mag wel, maar tot de grens moet het voertuig mee op een auto-ambulance.  Of zou de FEHAC-evenementenregeling daarvoor uitkomst kunnen bieden? De toekomst moet het leren.

Tot slot schorsen, vooral interessant voor diesel en LPG rijders. Dat blijft voor 15-plus voertuigen € 23,- per schorsing per jaar en vanaf  6 voertuigen of meer is het gratis. Bij het kwarttarief stopt schorsen de verplichting om wegenbelasting te betalen niet; wel kan schorsen in die categorie nodig zijn om de APK uit te kunnen stellen.

En wat te denken van de kampeerwagens ? Voor hen is het nog onduidelijk wat het gaat worden : Overgangsregeling met maximaal 120,- of het kwarttarief van 1000,- of meer ? Ongetwijfeld zullen de komende maanden nog veel meer van dit soort uitvoeringsvragen komen: de FEHAC zal proberen deze zo goed en praktisch mogelijk voor oldtimerbezitters uit te werken.

Veel mensen zijn teleurgesteld over deze regeling: ineens is er weer een aanslag op de portemonnee waar helemaal niet op gerekend was.

                                                                              Laat het duidelijk zijn: de gelegenheids-                                                                                       alliantie (BOVAG, KNAC/ANWB, RAI,                                                                                           FOCWA en de FEHAC) staat zeker niet
                                                                              achter alle maatregelen die nu gaan komen.                                                                                Wel is dit nu het best haalbare, gegeven
                                                                              de omstandigheid dat de overheid op een
                                                                              opbrengst van € 155 miljoen heeft
                                                                              gerekend. Den Haag is tot op heden doof
                                                                              voor argumenten als
                                                                              verwaarloosbare aanslag op het milieu,                                                                                       het de nek omdraaien van een bedrijfstak                                                                                    en het missen van inkomsten BTW en                                                                                         accijnzen. Meer wegenbelastinggeld bij
                                                                              de oldtimers binnen te harken was het                                                                                         enige doel van Financiën.
 
                                                                              Het bovenstaande is de situatie zoals hij                                                                                      nu is. In de politiek is natuurlijk niets zeker                                                                                   voor dat het in de wet vastligt. En zelfs                                                                                         dan vaak nog niet. Blijkens de vele MRB                                                                                     wijzigingen die elkaar in heel korte tijd hebben opgevolgd. De inkt van de vorige ‘definitieve’ was nog maar net droog toen we verrast werden met het regeerakkoord.
Dat betekent ook dat er misschien toch nog ergens een gaatje is om iets te repareren. Want ook al is de huidige uitkomst werkbaar en acceptabel voor een groot deel van de FEHAC achterban, het is zijn helaas wel zo dat er bepaalde groepen tussen wal en schip vallen. Zo zijn er best ‘echte’ liefhebbers met een lpg- of diesel auto.
Natuurlijk zijn wij – noodzakelijkerwijs buiten beeld – wel de mogelijkheden daarvoor aan het onderzoeken en hebben daarvoor ook al voorstellen gedaan.

Naast het brede samenwerkingsverband van ‘de alliantie’ is er recent nog een ander initiatief dat heel nadrukkelijk de media opzoekt met als doel om alle klassiekers MRB vrij te houden, ook voor dagelijks gebruik.
Dat lijkt ons niet haalbaar in de huidige realiteit. Tevens is het zo dat dagelijks gebruik van een klassieker niet valt onder de doelstellingen van de FEHAC. We zien er ook een risico in. Bijvoorbeeld de orde grootte van dagelijks gebruik die zich aan het ontwikkelen was, zet de deur open naar milieuzones en andere ontwikkelingen die ook de liefhebber zullen treffen.
Het staat iedereen natuurlijk vrij om eigen initiatieven te ontplooien. We zijn vanzelfsprekend ook met deze partij in contact en volgen de ontwikkelingen op de voet.Mobiliteitshuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

T (030) 659 53 70
F (030) 657 07 50

secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl

KvK 40506048
ABN-AMRO 55 02 32 443
ING 3712300


update 07-07-2013